Kähkönen, S. (2023) ”Bellmanvisor och kökssvenska. Om savolaxarnas stora förkärlek för Norden: Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2023”, Historiska och litteraturhistoriska studier, 98, s. 7–15. doi: 10.30667/hls.136005.