Wide, C. (2023) ”Marketta Sundman”, Historiska och litteraturhistoriska studier, 98, s. 197–198. doi: 10.30667/hls.136106.