Biström, A. och Grandell, J. (2023) ”Medverkande”, Historiska och litteraturhistoriska studier, 98, s. 199–200. Tillgänglig vid: https://hls.journal.fi/article/view/136107 (åtkomstdatum: 9december2023).