Jolma, N. (2018) Det groteska och öppenhetens poetik i Bo Carpelans roman Benjamins bok, Historiska och litteraturhistoriska studier, 93, s. 205–228. doi: 10.30667/hls.66711.