Biström, A. och Jonasson, M. (2018) Medverkande, Historiska och litteraturhistoriska studier, 93, s. 318–320. Tillgänglig vid: https://hls.journal.fi/article/view/75528 (åtkomstdatum: 21april2019).