Renman, M. (2020) ”’Högsvenska och dialekt måtte gärna blandas samman’: Språkliga möten och mönster i Joel Petterssons prosa”, Historiska och litteraturhistoriska studier, 95, s. 219–243. doi: 10.30667/hls.87440.