Kaihovirta, M. (2020) ”Den svenske partisekreteraren och den mångnationella staten: Socialdemokrati och nation i Karl H. Wiiks politiska agerande under 1900-talet”, Historiska och litteraturhistoriska studier, 95, s. 121–143. doi: 10.30667/hls.87477.