Lahdenperä, H. (2020) ”’Det enda som hjälper mot tankar är hud’: Språk och kropp i Monika Fagerholms Diva (1998)”, Historiska och litteraturhistoriska studier, 95, s. 169–190. doi: 10.30667/hls.87582.