Lindberg, H. (2020) ”Att värna om en minoritet inom en minoritet: Finlandssvenska dövas gränsposition och arbete för rättigheter i 1980-talets Finland”, Historiska och litteraturhistoriska studier, 95, s. 191–217. doi: 10.30667/hls.87662.