Wassholm, J. (2020) ”Det passiva motståndets praktiker: Brutus Lagercrantz (1857–1929) och konflikten kring likställighetslagen 1912”, Historiska och litteraturhistoriska studier, 95, s. 17–41. doi: 10.30667/hls.87671.