Ahlund, C. (2020) ”Finland – det drömda landet: Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2020”, Historiska och litteraturhistoriska studier, 95, s. 7–16. doi: 10.30667/hls.99481.