[1]
T. Söderling, ”Ekon av Hårda tider: Reception och bruk av K.A. Tavaststjernas nödårsroman”, HLS, vol. 96, s. 247–274, okt. 2021.