[1]
K. Kabrell, ”’Grundvattnet forsade djupt i dem’: Ekofeministiska motiv i Gurli Lindéns Första damernas”, HLS, vol. 97, s. 17–42, sep. 2022.