[1]
J. Dahlberg, ”En jord med ett förflutet: Geologi, fossil och livets historia i Finland 1809–1859”, HLS, vol. 97, s. 101–125, sep. 2022.