[1]
M. Soukka, ”’Må naturen tala för sig själv’: Beröringspunkter mellan natur och språk i finländsk efterkrigstida modernistisk lyrik”, HLS, vol. 97, s. 155–188, sep. 2022.