[1]
S. Norrgård, ”Klimatanpassning i Åbo 1700–1827: En fallstudie i hur Åbo anspassades till islossningarna i Aura å”, HLS, vol. 97, s. 71–99, sep. 2022.