[1]
N. Laitinen, ”Arthur Thesleff: I skärningspunkten mellan natur, passion och livsvillkor”, HLS, vol. 97, s. 189–216, sep. 2022.