[1]
A.-C. Östman, ”När berättelser korsar varandra – om historiesyner och ingångar till det förflutna: Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2022”, HLS, vol. 97, sep. 2022.