[1]
C. Sundman, ”Sanningar och tendenser, smädelser och självcensur: Michail Borodkin och den finländska pressen åren 1895–1910”, HLS, vol. 98, s. 137–168, aug. 2023.