[1]
R. Schweitzer, ”Hade det kunnat bli annorlunda? Ministerstatssekreteraren Alexander Armfelt, 1846 års skärpta censur och dess kontext”, HLS, vol. 98, s. 43–75, aug. 2023.