[1]
S. Kähkönen, ”Bellmanvisor och kökssvenska. Om savolaxarnas stora förkärlek för Norden: Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2023”, HLS, vol. 98, s. 7–15, aug. 2023.