[1]
J. Ilmakunnas och H. Rask, ”Matti Klinge”, HLS, vol. 98, s. 193–196, aug. 2023.