[1]
A. Biström och J. Grandell, ”Medverkande”, HLS, vol. 98, s. 199–200, aug. 2023.