[1]
M. Wickström och J. Ahlskog, Stalin och det svenska i Finland, hls, vol. 93, s. 135–159, okt. 2018.