[1]
N. Jolma, Det groteska och öppenhetens poetik i Bo Carpelans roman Benjamins bok, hls, vol. 93, s. 205–228, okt. 2018.