[1]
M. Renman, ”’Högsvenska och dialekt måtte gärna blandas samman’: Språkliga möten och mönster i Joel Petterssons prosa”, HLS, vol. 95, s. 219–243, nov. 2020.