[1]
H. Lahdenperä, ”’Det enda som hjälper mot tankar är hud’: Språk och kropp i Monika Fagerholms Diva (1998)”, HLS, vol. 95, s. 169–190, nov. 2020.