[1]
H. Lindberg, ”Att värna om en minoritet inom en minoritet: Finlandssvenska dövas gränsposition och arbete för rättigheter i 1980-talets Finland”, HLS, vol. 95, s. 191–217, nov. 2020.