[1]
J. Väistö, ”Finland, Sverige och ’tvångssvenskan’: I språkfrågans gråzon”, HLS, vol. 95, s. 271–295, nov. 2020.