[1]
J. Wassholm, ”Det passiva motståndets praktiker: Brutus Lagercrantz (1857–1929) och konflikten kring likställighetslagen 1912”, HLS, vol. 95, s. 17–41, nov. 2020.