[1]
M. Tandefelt, A.-M. Ivars, P. Nuolijärvi, H. Paunonen, och L. Höckerstedt, ”Bengt Nordberg”, HLS, vol. 95, s. 331–332, nov. 2020.