[1]
L. Karvonen och S. Sundback, ”Erik Allardt”, HLS, vol. 95, s. 323–326, nov. 2020.