Kabrell, K. ”’Grundvattnet forsade djupt i dem’: Ekofeministiska motiv i Gurli Lindéns Första damernas”. Historiska och litteraturhistoriska studier, vol. 97, september 2022, s. 17-42, doi:10.30667/hls.112183.