Soukka, M. ”’Må naturen tala för sig själv’: Beröringspunkter mellan natur och språk i finländsk efterkrigstida modernistisk lyrik”. Historiska och litteraturhistoriska studier, vol. 97, september 2022, s. 155-88, doi:10.30667/hls.112211.