Norrgård, S. ”Klimatanpassning i Åbo 1700–1827: En fallstudie i hur Åbo anspassades till islossningarna i Aura å”. Historiska och litteraturhistoriska studier, vol. 97, september 2022, s. 71-99, doi:10.30667/hls.112271.