Aminoff, S. ”’När nån äntligen talar om djuren’: Djuretik i finlandssvensk dramatik och att lyssna till hästar, eller en fråga om uppmärksamhet”. Historiska och litteraturhistoriska studier, vol. 97, september 2022, s. 217-45, doi:10.30667/hls.112652.