Östman, A.-C. ”När berättelser korsar varandra – om historiesyner och ingångar till det förflutna: Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2022”. Historiska och litteraturhistoriska studier, vol. 97, september 2022, doi:10.30667/hls.121433.