Sundman, C. ”Sanningar och tendenser, smädelser och självcensur: Michail Borodkin och den finländska pressen åren 1895–1910”. Historiska och litteraturhistoriska studier, vol. 98, augusti 2023, s. 137-68, doi:10.30667/hls.121846.