Zilliacus, C. ”Hur minnas Runeberg? Exemplet ’Döbeln vid Jutas’”. Historiska och litteraturhistoriska studier, vol. 98, augusti 2023, s. 169-88, doi:10.30667/hls.122835.