Schweitzer, R. ”Hade det kunnat bli annorlunda? Ministerstatssekreteraren Alexander Armfelt, 1846 års skärpta censur och dess kontext”. Historiska och litteraturhistoriska studier, vol. 98, augusti 2023, s. 43-75, doi:10.30667/hls.125139.