Kähkönen, S. ”Bellmanvisor och kökssvenska. Om savolaxarnas stora förkärlek för Norden: Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2023”. Historiska och litteraturhistoriska studier, vol. 98, augusti 2023, s. 7-15, doi:10.30667/hls.136005.