Biström, A., och J. Grandell. ”Medverkande”. Historiska och litteraturhistoriska studier, vol. 98, augusti 2023, s. 199-00, https://hls.journal.fi/article/view/136107.