Renman, M. ”’Högsvenska och dialekt måtte gärna blandas samman’: Språkliga möten och mönster i Joel Petterssons prosa”. Historiska och litteraturhistoriska studier, vol. 95, november 2020, s. 219-43, doi:10.30667/hls.87440.