Kaihovirta, M. ”Den svenske partisekreteraren och den mångnationella staten: Socialdemokrati och nation i Karl H. Wiiks politiska agerande under 1900-talet”. Historiska och litteraturhistoriska studier, vol. 95, november 2020, s. 121-43, doi:10.30667/hls.87477.