Lahdenperä, H. ”’Det enda som hjälper mot tankar är hud’: Språk och kropp i Monika Fagerholms Diva (1998)”. Historiska och litteraturhistoriska studier, vol. 95, november 2020, s. 169-90, doi:10.30667/hls.87582.