Lindberg, H. ”Att värna om en minoritet inom en minoritet: Finlandssvenska dövas gränsposition och arbete för rättigheter i 1980-talets Finland”. Historiska och litteraturhistoriska studier, vol. 95, november 2020, s. 191-17, doi:10.30667/hls.87662.