Väistö, J. ”Finland, Sverige och ’tvångssvenskan’: I språkfrågans gråzon”. Historiska och litteraturhistoriska studier, vol. 95, november 2020, s. 271-95, doi:10.30667/hls.87664.