Wassholm, J. ”Det passiva motståndets praktiker: Brutus Lagercrantz (1857–1929) och konflikten kring likställighetslagen 1912”. Historiska och litteraturhistoriska studier, vol. 95, november 2020, s. 17-41, doi:10.30667/hls.87671.