Ahlund, C. ”Finland – det drömda landet: Föredrag vid Svenska litteratursällskapet i Finlands årshögtid den 5 februari 2020”. Historiska och litteraturhistoriska studier, vol. 95, november 2020, s. 7-16, doi:10.30667/hls.99481.