Norrgård, Stefan. ”Klimatanpassning i Åbo 1700–1827: En fallstudie i hur Åbo anspassades till islossningarna i Aura å”. Historiska och litteraturhistoriska studier 97 (september 20, 2022): 71–99. åtkomstdatum juli 20, 2024. https://hls.journal.fi/article/view/112271.